Tuyển dụng

VỊ TRÍ MÃ CV SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
Nhân viên kế toán KTVP-001 04 Vĩnh Phúc 27/8/2018 – 30/12/2018
Nhân viên kinh doanh Tour du lịch KDTVP-001 05 vĩnh Phúc 27/8/2018 – 30/12/2018